Polityka prywatności i plików cookies wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wymaganą przez art. 13 RODO

§ 1. Wprowadzenie

Adam Trojańczyk prowadzący blog pod adresem trojanczyk.pl, zwany dalej „trojanczyk.pl”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2. Użytkownik

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.trojanczyk.pl, zwaną dalej „Portalem”.

§ 3. Obowiązek informacyjny

 1. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z trojanczyk.pl, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 2. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
 3. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
 4. Realizując obowiązek z art. 13 RODO trojanczyk.pl informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników:
  • Administrator
   Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Adam Trojańczyk. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z administratorem swoich danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Portalu.
  • Po co nam dane Użytkowników, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
   Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:
   • udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika,
   • nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w związku z przesłaną przez Użytkownika wiadomością i w celu nawiązania współpracy nad zgłoszonym projektem,
   • w celach marketingowych oraz analitycznych, polegających na badaniu ruchu i odwiedzin Użytkowników w Portalu oraz dostosowywania treści Portalu od osobistych preferencji Użytkowników.
  • Czy Użytkownik musi podawać nam swoje dane?
   W celu nawiązania kontaktu z trojanczyk.pl Użytkownik musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest podanie w nim określonych danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. W treści swojej wiadomości możesz zlecić nam zadanie lub opowiedzieć o swoich projektach i pomysłach. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. trojanczyk.pl zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wiadomość w przypadku nieprawidłowego podania danych w formularzu kontaktowym.
  • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzany dane Użytkowników?
   W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy dotyczącej współpracy nad zgłoszonym projektem oraz zleconego nam zadania, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika lub rozwiązanie zgłoszonej przez Użytkownika sprawy, a także prowadzenie marketingu trojanczyk.pl oraz świadczonych przez trojanczyk.pl usług, w tym analizowanie ruchu Użytkowników w Portalu. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przekazywanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG, podstawą prawną przetwarzania będzie również art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Komu przekażemy dane Użytkowników?
   Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, podmioty zajmujące się jego bezpieczeństwem, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na Portalu oraz prowadzenia marketingu, podmioty dostarczające narzędzia umożliwiające nawiązanie przez Użytkownika kontaktu z trojanczyk.pl oraz dostawcy narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail do Użytkowników.
  • Jakie masz prawa?
   Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, przenoszenia danych, a także może dokonać ich weryfikacji lub sprostowania, a także usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do trojanczyk.pl
  • Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?
   Tak. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych odbywa się w oparciu o zgodę, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
  • Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
   Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Jak długo będziemy przetwarzać dane Użytkowników?
   Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez trojanczyk.pl lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu lub rozwiązaniem zgłoszonej sprawy będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie zgłoszonej sprawy lub przez czas przedawnienia roszczeń związanych z rozwiązywaną sprawą. Dane osobowe niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy dotyczącej współpracy nad zgłoszonym projektem lub zleconego zadania będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy oraz czas niezbędny do wykazania jej prawidłowej realizacji, tj. czas przedawnienia roszczeń lub zobowiązań podatkowych.
  • Czy po przekazaniu nam danych Użytkownik może sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
   W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, który to sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Gdy trojanczyk.pl przetwarza dane Użytkownika na podstawie innych prawnie uzasadnionych celów, Użytkownik ma prawo sprzeciwu uzasadnionego jego szczególną sytuacją.
  • Czy Twoje dane będą przekazywane poza obszar EOG?
   Dane Użytkownika mogą być przekazywanie do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności do partnerów trojanczyk.pl z siedzibą w o USA, w oparciu o jego wyraźną zgodę lub gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie Użytkownika. W przypadku, gdy transfer danych poza obszar EOG będzie się odbywał na podstawie zgody, przed jej udzieleniem Użytkownik zostanie poinformowany o ewentualnym ryzyku, z którym może się wiązać proponowane przekazanie danych.
 5. trojanczyk.pl stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 4. Cookies

 1. trojanczyk.pl wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny trojanczyk.pl.
 2. trojanczyk.pl przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści,
  • zabezpieczania ankiet i sond internetowych przeprowadzanych przez trojanczyk.pl przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby,
  • obsługi liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,
  • dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia trojanczyk.pl przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 5. Konfiguracja przeglądarki

 1. trojanczyk.pl informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. trojanczyk.pl wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez trojanczyk.pl poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 4. trojanczyk.pl informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 6. Korzystanie z Google Analytics

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane na jej serwerach .
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 7. Korzystanie z Matomo

 1. Portal korzysta z Matomo, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Matomo, zwaną dalej Matomo.
 2. Matomo używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Matomo i przechowywane na jej serwerach .
 3. Matomo będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Matomo może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Matomo.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Matomo Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego śledzenie, który dostępny jest pod tym linkiem: https://www.ghostery.com lub poniżej:
  [matomo_opt_out]

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. trojanczyk.pl zastrzega prawo do zmiany Polityki poprzez publikację jej nowej treści w Portalu.
 2. Polityka znajduje się na stronie www.trojanczyk.pl/polityka